zondag 28 april 2013

Pakket 4, pagina 22


Today, the 22nd March 1900 eight and forty, by me
M.A.I. ZWAGER, Resident, Chief Temporary Governmentservice in Batavia the
has granted the fiat of execution of the verdict above.

The Resident, Chief Temporary Government
service in Batavia.
w.g. A. Zwager

Spoken in public at the trial of the Temporary Court-Martial
the 24th March 1948 by Mr. J. La Riviere, Lieutenant-Colonel,
President, Mr. I.F. de Groot, Major, Mr. A.J.A. Theys, Captain,
members in the presence of Mr. A. Uyt den Bogaard, 1e Lieutenant,
Secretary, Mr. J. Diephuis, Auditor-Military and of accused and their
added Councel -

In knowleged of me:
The Secretary                                     The President,
w.g. A. Uyt den Bogaard                   w.g. J. La Riviere


Voor certified copy
The Secretary
(w.g.) A. Uyt den Bogaard


The original transcript is in Dutch, to find it, scroll to page 22 here.

Op heden, den 22sten Maart 1900 acht en veertig, is door mij
M.A.I. ZWAGER, Resident, Hoofd Tijdelijke Bestuursdienst te Batavia het
bovenstaand vonnis het fiat executie verleend.

De Resident, Hoofd Tijdelijke Bestuurs
dienst te Batavia.
w.g. A. Zwager

Uitgesproken in het openbaar op de zitting van den Temporairen Krijgs-
raad van den 24sten Maart 1948 door Mr. J. La Riviere, Luitenant-Kolonel,
President, Mr. I.F. de Groot, Majoor, Mr. A.J.A. Theys, Kaptein,
leden in tegenwoordigheid van Mr. A. Uyt den Bogaard, 1e Luitenant,
Secreatris, Mr. J. Diephuis, Auditeur-Militair en van beklaagden en hunner
toegevoegden Raadsman.-

In kennisse van mij:
De Secretaris                                     De President,
w.g. A. Uyt den Bogaard                   w.g. J. La Riviere


Voor eensluidend afschrift
De Secretaris
(w.g.) A. Uyt den Bogaard

Geen opmerkingen: