vrijdag 26 april 2013

Pakket 1, pagina 11

HEREBY

Declares the guilt of the accused WASHIO AWOCHI to the
alleged facts legally and convincingly evidenced;
  THEREFORE declares him guilty of war crime:
"Forcing into prostitution";
  Therefore convicts him to imprisonment for the time of
ten years:
  Thus ruled at the twentyfifth day of October 1946 he
the Gentlemen Mr. J.H. Peter, Colonel, President, Mr.. M.L. Swaab, Lt.
Colonel, Mr.. J.G.H. van der Starp, 1st Lieutenant. Members in the presence of
by A.V. de Laan, Adjutant Under Officer, deputy
Secretary and summarised and sentenced on eleventh November 1946.

In knowledge of me,            
vicarious Secretaris                           The President

w.g. A.V. de Laan                        w.g. Mr. J.H. Peter
                                                     Members
                                                     w.g. Mr. M.L. Swaab
                                                     w.g. Mr. J.G.H. van der Starp
PI   EXCECUTIE


  At present, the 22den November 1946, by me
J. E. IJsebaert, the sentence above, the execution
granted.

                                  The Commanding Officer of the
                                  A.I.A.C.A.S. Batavia
                                   w.g. J.R. IJsebaert


The original transcript is in Dutch, to find it, scroll to page 11  here


RECHTDOENDE

 Verklaart de schuld van beklaagde WASHIO AWOCHI aan de
hem ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen;
 Verklaart hem deswege schuldig aan het oorlogsmisdrijf:
"Het dwingen tot prostitutie";
 Veroordeelt hem deswege tot gevangenisstraf voor den tijd
van tien jaren:
 Aldus gewezen den vijf en twintigsten October 1946 hij
de Heeren Mr. J.H. Peter, Kolonel, President, Mr. M.L. Swaab, Lt.
Kolonel, Mr. J.G.H. van der Starp, 1e Luitenant. Leden in tegewoordigheid
van A.V. de Laan, Adjudant Onder Officier, plaatsvervangend
Secretaris en geresumeerd en gearresteerd den elfden November 1946.

In kennise v mij,              
plv. Secretaris                           De President

w.g. A.V. de Laan                        w.g. Mr. J.H. Peter
                                                     Leden
                                                     w.g. Mr. M.L. Swaab
                                                     w.g. Mr. J.G.H. van der Starp
PI   EXCECUTIE

 Op heden, den 22den November 1946, is door mij
J.E. IJsebaert, het bovenstaand vonnis het fiet executie
verleend.

                                 De Commanding Officer van de
                                 A. I.A.C.A.S. voor Batavia
                                  w.g. J.R. IJsebaert

Geen opmerkingen: