zondag 28 april 2013

Pakket 4, pagina 1

Pro Justitia                                                         14-2-48
No. 72/1947                                                  Verdict 23/
                                                                      In name of the king

The Temporary Court-Martial in Batavia in the case of the Auditor Military
ratione officii, against
I. xxxxxxxxxxxx
45 years old, born in Hiroshima-shi, Japan (1-10-1902) Colonel
the Japanese Army;
II. xxxxxxxxxxx
39 years old, born in Osaka-shi, Higashi-ku, Imabashi, Japan
(11-4-1908) militarised citizen with the rank of Colonel in the
service of the Japanese Army
III xxxxxxxxxxx
38 years old, born in Hiroshima-ken, Fukayama-shi, Japan (14-1
1910) Major in the Japanese Army;
IV. xxxxxxxxxxxx
46 years old, born in Aichi-ken, Kasugai-shi, Ooaza Kasugai, Japan
(7-6-1901) Major in the Japanese Army;
V. xxxxxxxxxxxxx
60 years old, born in Fukuoka-ken, Chikujo-gun, Shimokilmuro, Japan
(28-9-1889) Major in the Japanese Army;
VI. xxxxxxxxxxxxx
44 years old, born in Saga-ken, Kishima-gun, Kohokumura, Kamioda,
Japan (13-12-1902) Captain in the Japanese Army;
VII. xxxxxxxxxxxx
30 years old, born in Mito, province Ibaragi (19-3-1918) Capitain
(reserve) in the Japanese Army;
VIII. xxxxxxxxxxx
44 years old, born in Nishine, province Niyagi, Japan (4-2-1903)
Sergeant Major in the Japanese Army;
IX. xxxxxxxxxxxx
41 years old, born in Tokyo, Sasakusa-ku, Japan (9-10-1907) citizen
in the service of the Japanese Army;
X. xxxxxxxxxxxxx
32 years old, born in Wakayama-ken, Arita-gun, Yahata-mura, Azaschimizu,
Japan (14-2-1923) citizen in the service of the Japanese Army;
XII. xxxxxxxxxxxx
39 years old, born in Yamanashi-ken, Kitatsurugori (24-1-1909)
citizen in the service of the Japanese Army;
currently all detained in the Tjipinang prison;
Given the order of referral to the Temporary
Court-Martial of the Auditor-Military the day 22 November 1947, whereby
the accused are charged  with:
that they, in the Dutch-Indies in the months and on the dates, all
within the year 1944, therefore in time of war and at the
places as specified below, as subjects of the
enemy power Japan,  have committed war crimes
namely in breach of laws and customs of war
1st Accused: xxxxxxxxxxxxxx,
in the months of March en April 1944, in his function of "heitan-officer"
in Semarang has tolerated, that citizens and military subordinate to him a
group of women, in number around 35
that were already before interned by the Japanese occupation authorities
in de number 4 and 6 camps in Ambarawa and hosted
in the brothels, the Shokoclub, the Semarang-club, Hinomura
and Futabaso in Semarang, forcing them to prostitution and raping them,
while he knew, or reasonably had to assume, that
these crimes of war were commited or would be committed;
2nd accused: xxxxxxxxxxxxxxx.
on or around 29 Februari 1944, at least in the month February
1944 in the evening hours in a parcel arranged as a brothel in
Semarang, named de Shoko-club genaamd, has raped xxxxxxxxxxxxxxxxx,
to force her to have sex outside marriage with him.


The original transcript is in Dutch, to find it, scroll to page 1 here.

Pro Justitia                                                             14-2-48
No. 72/1947                                               Vonnis 23/
                                                                   In naam der koning

De Temporaire Krijgsraad te Batavia in de zaak van den Auditeur
Militair ratione officii, tegen:
I. xxxxxxxxxxxx
oud 45 jaar, geboren te Hiroshima-shi, Japan (1-10-1902) Kolonel
bij het Japansche Leger;
II. xxxxxxxxxxxx
oud 39 jaar, geboren te Osaka-shi, Higashi-ku, Imabashi, Japan
(11-4-1908) gemilitariseerd burger met den rang van Kolonel in
dienst van het Japansche Leger;
III. xxxxxxxxxxxx
oud 38 jaar, geboren te Hiroshima-ken, Fukuyama-shi, Japan (14-11910)
Majoor bij het Japansche Leger;
IV. xxxxxxxxxxxx
oud 46 jaar, geboren te Aichi-ken, Kasugai-shi, Ooaza Kasugai, Japan
(7-6-1901) Majoor bij het Japansche Leger;
V. xxxxxxxxxxxxx
oud 60 jaar, geboren te Fukuoka-ken, Chikujo-gun, Shimokilmura, Japan
(28-9-1889) Majoor bij het Japansche Leger;
VI. xxxxxxxxxxxxx
oud 44 jaar, geboren te Saga-ken, Kishima-gun, Kohokumura, Kamioda,
Japan (13-12-1902) Kapitein bij het Japansche Leger;
VII. xxxxxxxxxxxx
oud 30 jaar, geboren te Mito, provincie Ibaragi (19-3-1918) Kapitein
(reserve) bij het Japansche Leger;
VIII. xxxxxxxxxxx
oud 44 jaar, geboren te Nishine, provincie Niyagi, Japan (4-2-1903)
Sergeant Majoor bij het Japansche Leger;
IX. xxxxxxxxxxxx
oud 41 jaar, geboren te Tokyo, Sasakusa-ku, Japan (9-10-1907) burger
in dienst van het Japansche Leger;
X. xxxxxxxxxxxxx
oud 32 jaar, geboren te Wakayama-ken, Arita-gun, Yahata-mura, Azaschimizu,
Japan (14-2-1923) burger in dienst van het Japansche Leger;
XII. xxxxxxxxxxxx
oud 39 jaar, geboren te Yamanashi-ken, Kitatsurugori (24-1-1909)
burger in dienst van het Japansche Leger;
allen thans gedetineerd in de strafgevangenis Tjipinang;
Gezien de beschikking tot verwijzing naar den Temporairen
Krijgsraad van den Auditeur Militair dd. 22 November 1947, waarbij
aan beklaagden wordt ten laste gelegd:
dat zij, in Nederlandsch-Indië in de maanden en op de data, alle
gelegen in het jaar 1944, derhalve in oorlogstijd en op de
plaatsen als hieronder nader omschreven, als onderdanen van de
vijandelijke mogendheid Japan, oorlogsmisdrijven hebben gepleegd
hebbende immers, in strijd met de wetten en gebruiken van de
oorlog
1e beklaagde: xxxxxxxxxxxxxx,
in de maanden Maart en April 1944, in zijn functie van "heitan-officier"
van Semarang geduld, dat een hem ondergeschikte burgers
en militairen een groep vrouwen, ten getale van onderveer 35
tevoren reeds door de Japansche bezettings-autoriteiten geïnterneerd
in de kampen nummers 4 en 6 te Ambarawa en ondergebracht
in de bordeelen, de Shokoclub, de Semarang-club, Hinomura
en Futabaso te Semarang, tot de prostitutie dwongen en verkrachten,
terwijl hij wist, althans redelijkerwijs moest vermoeden, dat
deze oorlogsmisdrijven begaan werden of zouden worden begaan;
2e beklaagde: xxxxxxxxxxxxxxx.
op of omstreeks 29 Februari 1944, althans in de maand Februari
1944 in de avonduren in een als bordeel ingericht perceel te
Semarang, de Shoko-club genaamd, xxxxxxxxxxxxxxxxx verkacht,
door haar met geweld te dwingen met hem buiten echt vleeschelijke

Geen opmerkingen: