zaterdag 6 april 2013

Pakket 1 pagina 4

Page 4

That she, when she worked at the Sakuraclub, asked twice for her dismissal, and that both times this was refused by xxx xxxxxxxxx under the threat of the Kempei, that she then has run away from the Sakuraclub, however, that the next day she was retrieved by a Kempeiman, and brought to the Kempei office at the Koningsplein West, was locked up there for a week, and was then released,
(that the Kempeiman had told her: "Tase prmposan Awochi, Saja meest tangkap njonja, sebab njonja lari dari Sakuraclub":)
that after her release she could not work any longer for the Sakuraclub;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx :
that she in August 1943, in the Tjdangkamp as an internee stayed at the proposal of xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a position as service-girl in the "Sakuraclub", together with some other women from the camp;
that according to xxxxxxxxxxxxxxxxxxx in the Sakuragroup there were two groups (warketers), the A and the B group. A the service girls and B the prostites;
that she took the position of service-girl to give her son of three years old, who was very weak, means to strengthen him,
that she and the other with her recruited women from the Tjidengkamp in the Sakurakamp was designated a house in the vicinity of the club;
that she was already forced the second evening to go to bed with visitors;
that all women have protested against this, however, xxxxxxxxx forced her under threat with the Kempei, that she and her fellow sufferers have succumbed;
that xxxxxxxxxxxxxx always threatened her with the Kempei if they did something wrong or refused to do something; that two girls, named xxxxxxxxxxx and a certain xxxxxxxxxx have ended up at the Kempei, because they did not want to continue to work and it was the general opinion of the women, who worked there (in the Sakuraclub), that this was the work of xxxxxxxxxxx;
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
that she has worked as of August/September 1943 until May 1944, at law in 1945 has worked in the Sakuraclub as a prostitute;
that she had voluntarily applied for the job there and was hired by Awacahi,
that she asked a few weeks before the capitulation of Japan to be dismissed, but that this was refused by xxxxxxxxxxxxx, who added to her: "It is excluded to go away from here. You cannot leave. Do not think that you can go into the camp."

The original transcript is in Dutch, and can be found if you scroll to pagina 4 here.


Pagina 4


Dat zij, toen zij bij de Sakuraclub werkte, tweemaal haar ontslag gevraagd heeft, en dit beide malen door xxx xxxxxxxxx is geweigerd onder bedreiging met de Kempei, dat zij toen uit de Sakuraclub is weggelopen, doch den volgenden dag door een Kempeiman is opgehaald, naar het Kempeikantoor aan het Koningsplein. West gebracht, daar een week in een cel is opgesloten, en toen op vrije voeten is gesteld,
(dat de Kempeiman tegen haar gezegd had: "Tase promposan Awochi, Saja meest tangkap njonja, sebab njonja lari dari Sakuraclub":)
dat zij na haar ontslag bij de Kempei niet meer in de Sakuraclub mocht werken;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx :
dat zij in Augustus 1943, in het Tjidangkamp als geïnterneerde verblijf houdende op voorstel van xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx een betrekking heeft aangenomen als service-girl in de "Sakuraclub", tesamen met nog andere vrouwen uit het kamp;
dat volgens xxxxxxxxxxxxxxxxxx in de Sakuraclub twee groepen (warketers) waren, de A en de B groep. A de service girls en B de prostituee's;
dat zij de betrekking van service-girl heeft aangenomen om haar zoontje van drie jaar, dat zeer zwak was, versterkende middelen te kunnen geven,
dat zij en de andere met haar aangenomen vrouwen uit het Tjidengkamp in de Sakuraclub een huis toegewezen kregen in de buurt van de club;
dat zij reeds den tweeden avond gedwongen werden met de bezoekers naar bed te gaan;
dat alle vrouwen hiertegen hebben geprotesteerd, doch xxxxxxxxxxxxx haar dwong door bedreiging met de Kempei, dat uit angst voor de Kempei en haar lotgenoten zijn gezwicht;
dat xxxxxxxxxxxxxx haar altijd dreigde met de Kempei als zij iets verkeerds deden of weigerden iets te doen; dat twee meisjes, genaamd xxxxxxxxxxx en een zekere xxxxxx bij de Kempei terecht gekomen zijn, omdat zij niet verder wilden werken en het de algemene meening was van de vrouwen, die daar (in de Sakuraclub) werkten, dat dit werk van xxxxx geweest was:
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:
dat zij vanaf Augustus/September 1943 tot Mei 1944, ten rechte 1945 in de Sakuraclub als prostituee heeft gewerkt;
dat zij aldaar vrijwillig heeft gesoliciteerd en aangenomen door Awacohi,
dat zij een paar weken voor de capitulatie van Japan ontslag vroeg, doch dit haar door xxxxxxxxxxxx werd geweigerd, die haar toevoegde: "Het is uitgesloten om van hier weg te gaan. Je kunt niet weg. Denk maar niet, dat je het kamp in kan."

Geen opmerkingen: